Enter your keyword

Dich truyền dinh dưỡng Ringerfundin 1000ml

Dich truyền dinh dưỡng Ringerfundin 1000ml


Dịch truyền dinh dưỡng Ringerfundin Inj 1000ml có

Mỗi 500 mL dung dịch chứa thuoc:
NaCl 3.4 g, KCl 0.15 g,
MgCl2 hexahydrate 0.1 g,
CaCl2 dihydrate 0.185 g,
Na acetate trihydrate 1.636 g, L-malic acid 0.335 g,
Nồng độ chất điện giải: Na 140 mmol/L, K 4 mmol/L, Mg 1 mmol/L, Ca 2.5 mmol/L, Cl 127 mmol/L, acetate 24 mmol/L, maleate 5 mmol/L, nồng độ thẩm thấu lý thuyết 304 mOsm/L. Độ pH 4.6-5.4.

Giá sản phẩm: Liên hệ(Giá sỉ lẻ rẻ nhất Việt Nam)

Liên hệ mua thuốc tại:

Nhà thuốc Online hoặc tại web nhathuoc.edu.vn

Dich truyền dinh dưỡng Ringerfundin 1000ml
Đánh giá bài viết

Nhà thuốc Online

Dich truyền dinh dưỡng Ringerfundin 500ml


Dịch truyền dinh dưỡng Ringerfundin Inj 500ml có

Mỗi 500 mL dung dịch chứa thuoc:
NaCl 3.4 g, KCl 0.15 g,
MgCl2 hexahydrate 0.1 g,
CaCl2 dihydrate 0.185 g,
Na acetate trihydrate 1.636 g, L-malic acid 0.335 g,
Nồng độ chất điện giải: Na 140 mmol/L, K 4 mmol/L, Mg 1 mmol/L, Ca 2.5 mmol/L, Cl 127 mmol/L, acetate 24 mmol/L, maleate 5 mmol/L, nồng độ thẩm thấu lý thuyết 304 mOsm/L. Độ pH 4.6-5.4.

Giá sản phẩm: Liên hệ(Giá sỉ lẻ rẻ nhất Việt Nam)

Liên hệ mua thuốc tại:

Nhà thuốc Online hoặc tại web nhathuoc.edu.vn

Dich truyền dinh dưỡng Ringerfundin 500ml
Đánh giá bài viết

Nhà thuốc Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *