Enter your keyword

AMINOPLASMAL 10% E 500ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh

AMINOPLASMAL 10% E 500ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh

AMINOPLASMAL 10% E 500ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch

Thành phần thuoc:  
20 L-aminoacid tinh thể & glycine trong dung dịch 5%, 10%, aminoacetic acid, chất điện giải. Mỗi 1 L dung dịch 5%: tổng số amino acid 50 g, tổng số nitrogen: 8 g, giá trị năng lượng: 200 kCal, áp suất thẩm thấu: 590 mOsmol/L. Mỗi 1 L dung dịch 10%: tổng số amino acid 100 g, tổng số nitrogen: 16 g, giá trị năng lượng: 400 kCal, áp suất thẩm thấu: 1030 mOsmol/L.

Đóng gói: 10 chai/thùng

Chỉ định: Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Chống chỉ định: Rối loạn chuyển hóa acid amin, toan huyết, quá tải nước, kali huyết cao.

Thận trọng: Thường xuyên theo dõi cân bằng nước, ion đồ của huyết thanh, glucose huyết và áp suất thẩm thấu huyết thanh.

Phản ứng có hại: Không có tác dụng ngoại ý nào được ghi nhận nếu theo đúng các chỉ dẫn về Chống chỉ định, Liều lượng và Thận trọng lúc dùng.

 

Giá sản phẩm: Liên hệ(Giá sỉ lẻ rẻ nhất Việt Nam)

Liên hệ mua thuốc tại:

Nhà thuốc Online hoặc tại web nhathuoc.edu.vn

AMINOPLASMAL 10% E 500ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh
Đánh giá bài viết

Nhà thuốc Online

AMINOPLASMAL 5% E 250ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh

AMINOPLASMAL 5% E 250ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch

Thành phần thuoc:  
20 L-aminoacid tinh thể & glycine trong dung dịch 5%, 10%, aminoacetic acid, chất điện giải. Mỗi 1 L dung dịch 5%: tổng số amino acid 50 g, tổng số nitrogen: 8 g, giá trị năng lượng: 200 kCal, áp suất thẩm thấu: 590 mOsmol/L. Mỗi 1 L dung dịch 10%: tổng số amino acid 100 g, tổng số nitrogen: 16 g, giá trị năng lượng: 400 kCal, áp suất thẩm thấu: 1030 mOsmol/L.

Đóng gói: 10 chai/thùng

Chỉ định: Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Chống chỉ định: Rối loạn chuyển hóa acid amin, toan huyết, quá tải nước, kali huyết cao.

Thận trọng: Thường xuyên theo dõi cân bằng nước, ion đồ của huyết thanh, glucose huyết và áp suất thẩm thấu huyết thanh.

PHản ứng có hại: Không có tác dụng ngoại ý nào được ghi nhận nếu theo đúng các chỉ dẫn về Chống chỉ định, Liều lượng và Thận trọng lúc dùng.

Giá sản phẩm: Liên hệ(Giá sỉ lẻ rẻ nhất Việt Nam)

Liên hệ mua thuốc tại:

Nhà thuốc Online hoặc tại web nhathuoc.edu.vn

AMINOPLASMAL 5% E 250ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh
Đánh giá bài viết

Nhà thuốc Online

AMINOPLASMAL 5% E 500ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh

AMINOPLASMAL 5% E 500ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch

Thành phần thuoc:  
20 L-aminoacid tinh thể & glycine trong dung dịch 5%, 10%, aminoacetic acid, chất điện giải. Mỗi 1 L dung dịch 5%: tổng số amino acid 50 g, tổng số nitrogen: 8 g, giá trị năng lượng: 200 kCal, áp suất thẩm thấu: 590 mOsmol/L. Mỗi 1 L dung dịch 10%: tổng số amino acid 100 g, tổng số nitrogen: 16 g, giá trị năng lượng: 400 kCal, áp suất thẩm thấu: 1030 mOsmol/L.

Đóng gói: 10 chai/thùng

Chỉ định: Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.

Chống chỉ định: Rối loạn chuyển hóa acid amin, toan huyết, quá tải nước, kali huyết cao.

Thận trọng: Thường xuyên theo dõi cân bằng nước, ion đồ của huyết thanh, glucose huyết và áp suất thẩm thấu huyết thanh.

Phản ứng có hại: Không có tác dụng ngoại ý nào được ghi nhận nếu theo đúng các chỉ dẫn về Chống chỉ định, Liều lượng và Thận trọng lúc dùng.

Giá sản phẩm: Liên hệ(Giá sỉ lẻ rẻ nhất Việt Nam)

Liên hệ mua thuốc tại:

Nhà thuốc Online hoặc tại web nhathuoc.edu.vn

AMINOPLASMAL 5% E 500ML – dịch truyền nuôi dưỡng bằng đường tĩnh
Đánh giá bài viết

Nhà thuốc Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *